Vitajte v SAM –
Standards and More…

Váš partner pre technické a vedecké informácie.

Poskytujeme poradenstvo univerzitám a vysokým školám, výskumným ústavom a spoločnostiam v oblasti obstarávania a poskytovania informácií o technických publikáciách a normách. Podporujeme vás pri správe noriem a patentových rešeršiach a v našom digitálnom portfóliu nájdete vedecké časopisy a konferenčnú dokumentáciu, elektronické knihy a kurzy elektronického vzdelávania. Našimi partnermi sú popredné technické združenia a vydavatelia.

V neposlednom rade: SAM je odhodlaný. Podporujeme humanitárne organizácie a sociálne projekty. Lokálne a globálne. Pravidelne podporujeme organizáciu Ärzte ohne Grenzen e.V. (Lekári bez hraníc). Medzi ďalšie projekty, ktoré sme podporili, patria kick it international e.V., detský hospic v Mníchove, dobrovoľnícka agentúra Tatendrang a mnohé ďalšie.